Mgr. Tomáš Křivka, Ph. D.

Tomáš Křivka

Provozuje advokátní kancelář v Plzni a v Praze. Poskytuje právní služby české i zahraniční klientele v českém a běžně i v anglickém jazyce. Vedle advokátní praxe se zabývá pedagogickou činností v oblasti evropského práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Je spoluautorem několika učebnic a monografií z oblasti práva EU a autorem řady odborných vědeckých článků. Dlouhodobě spolupracuje s Informační kanceláří Evropského parlamentu v Praze při pořádání diskusních akcí s občany a přípravě vzdělávacích publikací zaměřených na právo EU.

grafika Karel Hejkal | program Anawe