JUDr. Kristýna Spurná

Kristýna Spurná 2

Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2003. V roce 2005 absolvovala státní rigorózní zkoušku a byl jí udělen titul doktorky práv (JUDr.).

Od roku 2007 je samostatnou advokátkou. Od roku 2005 se věnuje pedagogické činnosti na Právnické fakultě ZČU v Plzni, kde mimo jiné vyučuje předměty Simulovaný proces a Soudní praxe, jejichž vznik iniciovala spolu s JUDr. Radkem Spurným. Hovoří anglicky.

Je členkou kárné komise České advokátní komory.

grafika Karel Hejkal | program Anawe