Jana Nejedlá

Jana Nejedlá

Pracuje v advokátní kanceláři od roku 2011 jako asistentka advokátů. V roce 1993 ukončila maturitní zkouškou studium na Středním odborném učilišti.

V roce 2011 absolvovala rekvalifikační kurz se zaměřením na administrativní činnost a time managament. Hovoří pasivně německy.

grafika Karel Hejkal | program Anawe