JUDr. Anna Outlá

Anna Outlá detail

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1975, na téže fakultě obhájila rigorózní práci a v roce 1976 získala titul doktorky práv (JUDr.).

Advokátní praxi vykonává od roku 1992, v České advokátní komoře je dlouholetou členkou kárné komise. V roce 1994 zahájila pedagogickou činnost v oboru obchodního práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde se kromě toho zaměřuje na předměty verifikující praktické dovednosti studentů a participuje na projektových aktivitách.

Má základní znalost anglického a ruského jazyka.

grafika Karel Hejkal | program Anawe