JUDr. Radek Spurný

Radek Spurný 2

Je advokátem od začátku roku 2007. V roce 2003 úspěšně ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2005 absolvoval státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen titul doktora práv (JUDr.).

Od roku 2005 rovněž pedagogicky působí na Právnické fakultě ZČU v Plzni, kde mimo jiné vyučuje předměty Simulovaný proces a Soudní praxe, jejichž vznik inicioval spolu s JUDr. Kristýnou Spurnou. Hovoří plynně anglicky a německy.

grafika Karel Hejkal | program Anawe